I Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek podsumowaniem roku pracy

Minął rok od chwili gdy brzeska biblioteka uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek. To dobry moment, by spróbować podsumować i ocenić założenia i osiągnięcia 168 placówek bibliotecznych z województwa kujawsko-pomorskiego będących w programie. Dobrą okazją była zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną Książnicę Kopernikańską w Toruniu i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy I Konferencja Regionalna PRB, na którą zostali zaproszeni pracownicy biblioteki z Brześcia Kujawskiego.

18 listopada 2010 roku Renata Anna Kozicka i Patrycja Rakowska udały się do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, by tam wysłuchać wystąpień wicewojewody kujawsko-pomorskiego Dariusza Kurzawy, Andrzeja Pabiana z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego i Jacka Wojnarowskiego prezesa FRSI. Swoje osiągnięcia w PRB przedstawiły dyrektorki dwóch bibliotek z naszego województwa: dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią Grażyna Ozga oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie Anita Ochmańska-Robaczewska. Podczas konferencji bibliotekarki miały możliwość wymiany doświadczeń, wysłuchania opinii, podzielenia się wrażeniami oraz najważniejszymi informacjami dotyczącymi świata bibliotecznego. Było to nowe ale bardzo ważne wydarzenie.

Zapraszamy do galerii