1. Uchwała Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 listopada 2003 r.

  2. Statut