1 Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim
2 Filia w Brzeziu
3 Filia w Kąkowej Woli
4 Filia w Wieńcu