logo_1                                   logo_2

Urodziny Władysława Łokietka


 
W 2011 roku przypada 750 rocznica  urodzin Władysława  Łokietka, znakomitego brześcianina. W związku z tym wydarzeniem biblioteka  zaplanowała wydarzenie kulturalne związane z tą rocznicą. Ma ono zachęcić dzieci i młodzież do poznawania historii Polski i zwyczajów średniowiecznych przez dobrą zabawę. W klimat epoki przeniosą wszystkich uczniowie Gimnazjum z Kruszyna przedstawiając życie codzienne w średniowieczu.

Obchody urodzin króla Władysława  Łokietka odbędą się 15 kwietnia 2011 r. Od 15 lutego 2011 r. w szkołach rozpoczęto  zapoznawanie dzieci z materiałem konkursowym i wyłanianie 6 osobowych drużyn reprezentujących każdą z pięciu szkół podstawowych. Do przygotowania uczniów zostały wykorzystane książki o tematyce historycznej oraz Internet. Przedstawiciele wraz z opiekunami i uczniami kibicującymi swojej drużynie spotkają się w dniu imprezy w BCK.

 

Dla zespołów przygotowano 12 zadań. Konkurencje nie będą dotyczyły tylko faktów związanych z życiem jubilata i wydarzeniami historycznymlokieteki ale także uczniowie będą musieli się wykazać zdolnościami plastycznymi, sprawnością fizyczną, umiejętnością tańca dworskiego oraz znajomością średniowiecznych zawodów, stroju i potraw. Uczniowie znajdujący się na widowni będą mogli brać udział w quizie i wygrywać drobne upominki. Obowiązkowym elementem każdych urodzin jest tort – nie zabraknie go również tego dnia. Skosztują go wszyscy zawodnicy oraz publiczność. Biblioteka ufunduje bony pieniężne dla szkół  (wysokość zależna od zajętego miejsca) oraz nagrodę dla wszystkich zawodników za trud włożony w przygotowania – całodniową wycieczkę „Szlakiem Łokietka”. Po imprezie zostanie zorganizowana w bibliotece wystawa. Znajdą się na niej prace plastyczne wykonane podczas konkursu i książki tematycznie związane z postacią Wł. Łokietka i historią średniowiecznej Polski, zdjęcia przypominające uroczystość odsłonięcia pomnika króla, która miała miejsce we wrześniu 2008 r. w Brześciu Kuj.