Aby zostać czytelnikiem Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim należy:

  - zabrać ze sobą dowód osobisty,

  - wypełnić kartę zapisu (osobom niepełnoletnim kartę wypełniają rodzice, opiekunowie prawni),

  - zapoznać się z regulaminem i zobowiązać do jego przestrzegania,

  - wyrazić zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.),

  - jeżeli nie masz 18 lat, kartę zapisu muszą podpisać rodzice lub opiekunowie prawni,

  - wypożyczyć można jednocześnie 3 woluminy, na okres nie dłuższy niż 30 dni.

   

  JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ KARTĘ ZAPISU:

  - DZIECI

  - DOROŚLI