GMINNA KOALICJA NA RZECZ ROZWOJU BIBLIOTEKI

Założenie Programu Rozoju Bibliotek, do którego przystąpiła brzeska Książnica jest, aby przy każdej Bibliotece Wiodącej powstała GMINNA KOALICJA składająca się z przedstawicieli różnych środowisk i instytucji. Małe lokalne biblioteki muszą działać i rozwijać się także po zakończeniu realizacji Programu. Dlatego należy pozyskać sojuszników i tworzyć koalicje, aby wspólnie stworzyć system wsparcia dla bibliotek czyli GMINNE KOALICJE NA RZECZ ROZWOJU BIBLIOTEK.
15 kwietnia 2010 roku odbyło się spotkanie, w trakcie którego przedstawiciele władz, dyrektorzy szkół i przedszkoli, bibliotekarze szkolni, dyrektorzy bibliotek partnerskich i sąsiadujących podpisali deklarację współpracy. Tym samym zobowiązali się współdziałać z brzeską książnicą, wspierać, budować sprzyjający klimat i działać na rzecz jej rozwoju.