Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim
w Programie Rozwoju Bibliotek
Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim jako biblioteka wiodąca bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek, którego celem jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej tych placówek. Program ten w pierwszym etapie objął cykl szkoleń pod hasłem "Plan rozwoju bibliotek" z podziałem na V modułów.
Podczas szkoleń Bibliotekę Publiczną w Brześciu Kujawskim reprezentują Renata Anna Kozicka, Patrycja Rakowska oraz kierownicy Filii Joanna Nowicka, Bożena Nowakowska i Violetta Szachogłuchowicz. W grupie szkoleniowej są również przedstawiciele bibliotek partnerskich z Fabianek, Chocenia i Nakonowa.

Pierwsze szkolenie z tego cyklu dotyczyło tematu "Biblioteka jako miejsce, ludzie i instytucja". Podczas zajęć zespoły wspólnie przeanalizowały potrzeby społeczności lokalnej danego terenu, określiły miejsce biblioteki w społeczeństwie oraz dokonały autodiagnozy potencjału bibliotek. Bibliotekarki miały również okazję wymienić się doświadczeniami oraz zaprezentowały swoje warunki lokalowe. Zajęcia były wstępem do tworzenia planu rozwoju biblioteki, który będzie wypracowywany podczas kolejnych spotkań.
Drugie szkolenie odbyło się pod hasłem "Biblioteka jako miejsce zasobów wiedzy i kultury". Uczestnicy spotkania skupili się na metodach i technologiach badawczych, które pozwolą opracować plany, aby zwiększyć obszary zasobów wiedzy i kultury dla potrzeb społeczności lokalnej. (Analiza SWOT i mapa zasobów wiedzy i kultury).
Kolejne szkolenie dotyczyło współpracy z partnerami lokalnymi, promowania podejmowanych działań oraz pozyskiwania dodatkowych środków. Myślą przewodnią realizowanego programu są słowa znakomitego historyka, bibliografa Joachima Lelewela "Biblioteka nie po to jest, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca. Jest po to aby była powszechnie używana". Stworzona podczas zajęć strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim umożliwi placówce aplikowania w różnych programach grantowych.
Hasłem przewodnim IV modułu było "Biblioteka jako miejsce edukacji społecznej i kulturalnej". Miało ono uświadomić uczestnikom, iż biblioteka jest przestrzenią edukacji społecznej i kulturalnej. W małych miejscowościach biblioteki są wielokrotnie najlepszym, jeśli nie jedynym miejscem spotkań ludzi o różnych zainteresowaniach, umiejętnościach i pasjach a także pochodzących z różnych grup. Na spotkaniu udowodniono, że wolontariat jest nie tylko sposobem na zaproszenie mieszkańców do instytucji, na otwarcie się na społeczność, na rozszerzenie możliwości działania biblioteki, ale też formą edukacji mieszkańców.